Дигитално изработени (CAD/CAM) завиващи се имплантологични корони и мостове-Ti-Base корони

Image

Това са най-съвременният вид имплантологични корони. Те се изработват изцяло на компютър чрез CAD/CAM системите. За изработката на този вид корони се използват специални стандартизирани надстройки, наречени Ti-base, които се поставят върху имплантите и се сканират с интраорален или лабораторен скенер. След това се изработват короните, които могат да бъдат от металокерамика, цирконий или литиев-дисиликат (E max). Те пасват перфектно към надстройката поради факта, че се изрязват на CAD/CAM машини.

Така изработената корона отново е с дупка по дъвкателната (при задни зъби) или задната (невидима) повърхност при предни зъби. Короните се циментират към титаниевата база (Ti-base) извън устата със специални високоякостни цименти, след което се свалят от модела и се почистват под визуален контрол от излишният цимент. Следващата стъпка е просто да се завинтят към импланта в устата на пациента и да се скрие достъпа до винта с фотополимер.

Изработка: от 4-6 часа (CAD/CAM) до 10 дни (лабораторни) с 1 или 3 посещения на денталния център