3D дентален рентген

Image

Дентални рентгенови снимки

Smile. It matters!

С 3D дентален рентген Vatech A9, в Чайка Дентал Варна, извършваме висококачествени панорамни дентални снимки на вашите зъби, които подобряват диагностичната точност и планирането на лечението. 3D дентален рентген (скенер) Vatech A9 е високо технологичен и безопасен за вашето здраве.

Дентални секторни снимки

Image
При извършване на зъболекарски манипулации същестува необходимост от дентални секторни снимки. В Чайка Дентал разполагаме с дентален рентген, което предоставлява удобство за Вас, а ние моментално можем да реагираме при нужда от дентални рентгенови снимки.