Орална хирургия

Image

Хирургични дентални манипулации

Smile. It matters!

Оралната хирургия е изключително сложна наука, изискваща години специализация и опит.
В „Чайка Дентал“ се справяме ежедневно с множество различни по вид хирургични манипулации.

Ето и част от тях:

  • екстракция на ретинирани и полуретинирани зъби, както и на мъдреци
  • апикална остеотомия
  • френулотомия
  • гингивопластика и алвеолопластика
  • водена констно-тъканна регенерация
  • гингивопластика за затваряне на комуникация със синуса
  • имплантология

Тежките случаи, изискващи болнична обстановка, обща упойка и специално обучен персонал предпочитаме да насочим към специалистите в тази област.