Високоестетични корони върху импланти - Veneer abutment

Image

Този тип корони са безметални и се използват основно при пациенти с много високи естетични изисквания. Най-често се прилагат при възстановяване с имплант на единичен преден зъб. В този случай използваме корони от чиста керамика или литиев-дисиликат. Те обаче притежават определена прозрачност придаваща им естествен вид, което води до проблем след циментирането им върху стандартни абътмънти – сив отенък в короната вследствие прозиране на надстройката.

За да се скрие сивият цвят на надстройката, се изработва специфичен Veneer abutment. Той се прави ръчно или на CAD/CAM система като върху стандартната надстройка се нанася непрозрачен порцелан или се циментира керамично кепе, оцветено в цвета на съседните зъби. По този начин създаваме основа на короната, имитираща дентин и максимално близка до вида на естествен изпилен зъб.

Изработка: до 14 дни  с 3 посещения на денталната клиника