Завиващи се корони и мостове върху импланти - Multi-unit надстройки

Image

Винтово фиксираните имплантологични корони са съвременният вариант за протезиране върху импланти.

Един от начините за изработване на такива корони и мостове е използването на така наречените многочастови надстройки (Multi-unit). Това са специфични надстройки изградени от 3 части – имплантатна част, мостова част и свързващ винт. Имплантатната част се завинтва в импланта и остава на нивото на венеца или малко под или над него. Мостовата (коронкова) част от надстройката се вгражда чрез специална технология в металния скелет на моста/короната. Специфичното на този тип корони и мостове е, че те имат дупка по дъвкателната повърхност, в която се поставя третият елемент – свързващият винт и готовият мост/корона се затяга към импланта. След затягането винтът се изолира по подходящ начин, за да е достъпен за отвиване при нужда от сваляне на конструкцията, а дупката се запълва с пломба от фотополимер, подобно на естествен зъб.

При този тип корони и мостове няма опасност от отлепяне и падане, защото няма цимент. Единственият им недостатък е възможността да се разхлаби свързващият винт, но затягането му е лесно. Използва се достъпът до него по дъвкателната повърхност, като само се сменя фотополимерната пломба която го покрива.

Изработка: до 10 дни с 3 посещения на денталната клиника