Орална хирургия

Орална хирургия

Оралната хирургия, също така позната като дентална хирургия, се занимава с различни видове оперативни интервенции в устната кухина като вадене на зъб, вадене на мъдрец, киста на зъб.

Намесата на дентален хирург се налага при различни видове проблеми като екстракция на зъби и борба с усложненията при тях, отстраняването на кисти, премахването на доброкачествени образувания, лечение на абсцес или поставяне на импланти. Това са едни от най-често извършваните оперативни интервенции в хирургичната дентална медицина.

В дентални клиники ЧайкаДентал Варна, разполагаме със специализиран хирургичен кабинет за лечение и консултации в областта на оралната и лицево-челюстната хирургия.

Нашите орални хирурзи се занимават с изучаването показанията и методите за екстракция на зъбите като манипулация, която засяга целия организъм, а не само устната кухина.

Профилактиката, диагностиката, особеностите на протичането и комплексното лечение на възпалителните заболявания е една от основните задачи в оралната и лицево-челюстна хирургия.

Лечението на тумори в лицево-челюстната област се отличава с голямо разнообразие и сложност, което изисква съвременна диагностика и висок професионализъм от страна на оралния хирург.

Хирургичната стоматология изисква бърза и компетентна диагностика, както и правилно поставени показания за операция и незабавното им изпълнение. Всеки лекар стоматолог е длъжен да окаже спешна помощ, когато се наблюдават остри възпалителни процеси и травми в лицево-челюстната област. Затова всеки орален хирург трябва да притежава необходимите знания по хирургична стоматология.

Професионалното технологично изпълнение в комбинация с модерната апаратура, с която разполагаме, позволява непрекъсната, ясна зрителна представа и комплексни данни за извършваните процедури, пълна безопасност, изключителна прецизност, както и гарантирана ефективност при изпълнението на зъбопротезната имплантация.

  • Оралната хирургия се занимава с извършването на следните манипулации:
  • неоперативни и оперативни екстракции на зъби и корени;
  • лечение на възпалителни процеси и заболявания на пародонта;
  • оперативно лечение на кисти, доброкачествени тумори и максиларен синус;
  • шиниране и фиксиране на подвижни пародонтозни зъби с естетични ленти;
  • репозиция и фиксация на фрактурирани челюсти или експулсивни (избити) зъби;
  • интраорални и екстраорални инцизии;
  • хирургична подготовка на челюсти за протезиране.
3D Рентген Vatech A9 - Какво трябва да знаем за н...
Важността на профилактиката на зъбите