Какво означава стандартен двучастов имплант?

Какво означава стандартен двучастов имплант?

Двучастовият имплант, както се досещате, представлява съвременен имплант от две части. Едната – вътрекостна част, което всъщност е и самата имплантирана част. И втората част – над венеца, играеща роля на зъбно пънче. Между двете части се поставя специален винт, служещ за връзка между двата елемента. Благодарение именно на тази връзка може да се регулира преди поставяне според самата височина на венеца на пациента.

Двучастовите импланти имат два различни вида:


  • На костно ниво – целият имплант е в костта и връзката между двата му елемента всъщност е на нивото на костта. При този тип импланти същестува набор от протетични възможности – прави, наклонени, естетични и други надстройки според нуждата и желанието на конкретния пациент. За да се избегнат възпалителни процеси всички конструкции над импланта трябва да са много детайлно и прецизно изработени.
  • На нивото на венеца – в този случай връзката между надстройката и самия имплант е на нивото на венеца. Венецът се адаптира около дълга полирана шийка, а по-абразивната част е изцяло имплантирана в костта. В случай на пациент с неравна кост този вариант е подходящ, защото няма да има нужда от допълнители процедурим които заместват костни елементи. Пестят се време и средства при този вид импланти, тъй като те всъщност са на нивото на венеца и не се налага процедура по разкриването. Препоръчват се най-вече за по-задни зъбни участъци.

Процедурата по поставяне и завършване се състои от следните стъпки:

  • Операцията по поставяне на имланта. В този етап се включва и изваждането на съществуващи зъби, ако се налага. Следва период на остеоинтеграция (имплантът става част от костта) за 2-3-месеца за долна челюст и 4-6 месеца за горна челюст;
  • Разкриване на импланта (ако има нужда);
  • Взимане на отпечатък;
  • Артикулационна проба на дентин на коронката;
  • Поставяне на коронката (завинтваща или циментираща техника).
Важността на профилактиката на зъбите
Зъболечение под упойка