Циркониеви корони и мостове

Image

Този тип циркониеви корони и мостове са най-високият клас зъбни възстановявания. Те имат както висока здравина, така и отлична естетика .Те се изработват комбинирано като скелетите се оформят и изрязват на компютър чрез CAD/CAM системи, а керамиката се нанася ръчно и послойно от зъботехника. По този начин се доближаваме максимално до вида на естествените зъби без да правим компромис със здравината.

Този тип мостове и корони избираме при пациенти с бруксизъм или при мостове с голяма дължина, за да си осигурим по-голяма дебелина на циркониевия скелет, а оттам и по голяма здравина.

Изработка: до 10 дни с 3 посещения на денталния център