Специфични корони и мостове

Image
Частични корони от хибридна керамика – инлей, онлей, овърлей

Инлейте, онлейте и овърлейте по същество представляват частични корони като те се различават по площта от зъба, която обхващат.

Най-малки са инлейте, а най-голяма площ обхващат овърлейте. С разработването в последните няколко години на така наречените хибридни керамики и насочването на лекарите по дентална медицина към максимална микроинвазивност този тип корони се изработват все по-често.

Хибридните керамики са изключително интересни материали. Те представляват фотополимерна матрица, която играе ролята на скелет и керамика като пълнител като по този начин се комбинират якостта и здравината на керамиката и микроеластичността на полимерните материали.

Този тип керамики се наричат още Forse absorbing, защото могат да поемат част от дъвкателните сили и по този начин предпазват зъбите от счупване. Те се предлагат под формата на готови блокчета керамика за CAD/CAM машини, от които се изрязват полукороните. Могат да се рисуват със специални боички за допълнително индивидуализиране и напасване на цвета. Залепят се адхезивно (както пломбите) към емайла и са едно съвременно, микроинвазивно, естетично и изключително прецизно възстановяване на зъбите на пациента без допълнително изпиляване.

Изработка: от 3 часа (CAD/CAM) до 10 дни (зъботехник) с 1 или 3 посещения на денталния център